Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Vertaistukea ilmastoahdistukseen

BY: ETIIKKA.FI, TEOLOGIA.FI, ANTROBLOGI BY:  Tarkastelemme luonnonvarojen liikakäytön aiheuttamaa kestävyysvajetta ja suomalaisten eettistä velvollisuutta vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Lisäksi pohdimme ympäristöahdistusta ja keinoja sen lievittämiseen. Luomme myös katsauksen Huippuvuorille, jossa jääkarhu vaeltaa ympäristössään villinä ja vapaana. Ajatus sen koskemattomuudesta on osittain kuvitelma, johon ihmisillä on tällä hetkellä tarve uskoa. “Ekologinen kestävyysvaje on eettinen haaste” Suomella on … Lue lisää

Ilmastonmuutos vaatii kulttuurin muutosta

BY: TEOLOGIA.FI, KATSOMUKSET, ANTROBLOGI BY:  Kuva: MaxPixel, CC0 https://www.maxpixel.net/Bullfrog-Nature-Learning-Frog-Kids-Outdoor-2206200 Kulutuskulttuuri on merkitysjärjestelmä, joka tarjoaa yhteisöllisesti jaettuja tapoja vastata ihmisen syvimpiin kysymyksiin: Kuka olen? Minne kuulun? Mikä on elämän tarkoitus? Tarkastelemme kuluttamista uskonnon kaltaisena ilmiönä. Lisäksi tutustumme ekososiaalista sivistystä opettavaan kuunnelmaan, sekä ympäristöantropologian yhteiskunnalliseen soveltamiseen. ”Materialismin tuolla puolen? Kuluttajuus, uskonto ja elämän tarkoitus” Kuluttajuutta voidaan lähestyä uskonnon … Lue lisää

Pyhä maa ennen ja nyt

BY: TEOLOGIA.FI, ANTROBLOGI, PYHIINVAELLUKSIA BY:  Kuva: Pixabay Miten paikkoihin liittyvät pyhyyskäsitykset ohjaavat ihmisten käyttäytymistä? Tutustumme ekoteologiaan, Amazonia koskevaan politiikkaan sekä keskiajan kristilliseen keskusteluun Pyhästä Maasta. “Pyhä maa ja pyhät paikat” Elääkö nykyihminen enää paikoissa vai jonkinlaisessa virtuaalimaailmassa? Entä millä tavalla paikkoihin liittyvät pyhyyskäsitykset ohjaavat ihmisten käyttäytymistä? Teologian tohtori Panu Pihkala valaiseen tekstissään kysymyksiä, joita on … Lue lisää

Miten ajatella?

BY: ANTROBLOGI, NIIN&NÄIN BY:  Antropologia tarjoaa uusia näkökulmia siihen, miten ajatella. AntroBlogin vastajulkaistut kehon ja kulttuurin kytköksiin liittyvät oppimateriaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Lisää apua ajatteluun löytyy myös filosofisesta aikakauslehdestä Niin&näin. Oppimateriaalit — Keho ja kulttuuri Miten kulttuuriset vaikutteet näkyvät siinä, mitä pidämme kauniina tai millä ruoka-aineilla ravitsemme kehoamme? Viidestä osasta koostuva opetuskokonaisuus pureutuu kehon ja kulttuurin … Lue lisää

Notre Damen kunnostamiskeskustelu aikamme symbolina (osa II)

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI BY:  Notre Damen tulipalon saama huomio voi olla tärkeä askel kulttuuriperinnön yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämiselle. Palon herättämään keskusteluun linkittyy myös muita merkityksiä ja laajempia yhteiskunnallisia ristiriitoja. Notre Dame ja eurooppalainen kulttuuriperintö Laaja ja nopea reaktio katedraalin paloon osoittaa, että Notre Dame ei ole pelkästään ranskalaisen kulttuuriperinnön symboli, vaan vahvasti myös merkityksiltään eurooppalainen ellei … Lue lisää

Vaalityön etnografiaa ja utopioita

BY: ANTROBLOGI, HYBRIS BY:  Kuva: MaxPixel CC0 Public Domain Aitous myy politiikassa, mutta oman minän suojelu vaatii roolin ottamista. Tutustumme vaalityön kokemuksen etnografiaan sekä tutkijoiden ja tulevaisuuden päättäjien utopioihin. Etnografista itsereflektiota vaalityöstä Tänä päivänä politiikka on yhä enemmän markkinointia, jossa mielikuvilla on valtava merkitys. Ristiriidan tähän representaatioon aiheuttaa se, että aitous myy. Politiikassa on paljon … Lue lisää

Perustulo pintaa syvemmältä ja toiveita poliitikoille

BY: ANTROBLOGI, PERHEYHTEISKUNTA BY:  Argumentit perustulon puolesta ja sitä vastaan paljastavat paljon keskustelijoiden maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Tutustumme myös suomalaisten yksinasuvien tarpeisiin sekä perheellisten toiveisiin poliitikoille. Perustulokeskustelu paljastaa ihmiskuvan Perustulosta on käyty viime vuosina paljon keskustelua, mutta aihetta on pohdittu jo vuosisatoja. Argumentit perustulon puolesta ja sitä vastaan paljastavat paljon keskustelijoiden maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Juuso Koponen … Lue lisää

Itsestään selvä tasa-arvo

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI, KHELIDON  BY:  Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä Suomessa rajaa tasa-arvon politiikan ulkopuolelle. Kiinnitämme huomion myös poliitikkojen sukupuolen käsittelyyn mediassa. Lisäksi tutustumme pukukoodiin yhteiskunnan kontrollin välineenä sekä antiikin Roomassa että nykyään. Tasa-arvo tyhjenee sukupuolesta suomalaisessa politiikassa Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä rajaa kysymyksen naisten ja miesten tasa-arvosta politiikan ulkopuolelle. Tasa-arvon itsestäänselvyyden korostamisella on useita merkityksiä. … Lue lisää

Miehuuden myytti ja #metoo

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI BY:  Minna Canthin ja tasa-arvon päivä kutsuu sukupuoliroolien tarkasteluun. Keskustelu vaikuttaa myös miehiin, joiden toivotaan voivan luopua heihin aiemmin assosioidusta kovuudesta, pakollisesta heteroseksuaalisuudesta ja tunneilmaisun vähäisyydestä. Miten miehet vapautetaan sukupuolittuneista odotuksista ja millaiset odotukset astuvat vanhojen kelpaavan miehen kriteerien tilalle? Kuinka miehiä hallitaan? Oli pitkään muotia pitää Suomea tasa-arvon mallimaana, jossa miesten … Lue lisää

Oikeus uskoon

ANTROBLOGI, KATSOMUKSET BY:  Jos turvapaikanhakija kokee lähtömaassaan vainoa uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi, tämä voi olla peruste turvapaikan myöntämiselle Suomeen. Mutta entä jos hän on vaihtanut uskontoa kesken hakuprosessin? Uskonnonvapauteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan sekä antropologian, ulkopolitiikan että  EU-lainsäädännön näkökulmista. Minä, Jumala ja hallinto-oikeus Onko kääntymyksen ja uskonnollisuuden aitoutta mahdollista mitata? Kysymystä tarkastelee antropologian tohtorikoulutettava Heikki Wilenius AntroBlogin … Lue lisää