Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kestävämpää ajattelua

Kestävämpää ajattelua

Millaisia muutoksia ajatteluun tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ensimmäinen Muutos-lukupaketti tarkastelee erilaisten ajattelutapojen merkitystä ja ymmärtämisen laajentamista kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Laajempaa solidaarisuutta Ilmastonmuutos ja lajikato uhkaavat kaikkia kansoja, mutta poliittinen toiminta keskittyy suurelta osin oman valtion intressien ajamiseen aidon yhteistyön sijaan. Entä jos valtiota ja sen kansalaisia kohtaan tunnettu solidaarisuus ja lojaalius voitaisiin kohdentaa ylikansallisiin projekteihin? ”Siinä, … Lue lisää

Rakkaus

rakkautta ilmassa

Mitä kaikkea rakkaus saa aikaan? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketti tarjoaa tutkittuja näkökulmia rakkauteen ja sen rooliin yhteiskunnan, kokemusten ja arvojen jäsentäjänä.  Egoismi vai rakkaus? ”Mielihyvää korostava rakkauskäsitys saattaa upottaa meidät rakkauden paradoksiin, jolloin eläimiä sekä rakastetaan että tapetaan ja syödään.” Rakkauskäsityksemme vaikuttavat siihen, miten kohtaamme ja kohtelemme eläimiä. Rakkauskäsitykset ovat kulttuurisidonnaisia ja niitä muovaa myös … Lue lisää

Uskonto ja politiikka

Millä tavoin uskonto ja politiikka kietoutuvat toisiinsa? Niin maailmalla kuin Suomessa on lukuisia esimerkkejä päätöksenteosta ja vallankäytöstä, joita määrittävät uskonto ja käsitykset siitä. Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa syvennytään tutkittuihin näkökulmiin politiikan ja uskonnon kytköksistä.  Uskonto ja poliittinen teologia Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ”Yhdysvalloissa ei ole koskaan valittu presidentiksi ehdokasta, jota äänestäjien enemmistö on pitänyt tarjolla olleista vähemmän uskonnollisena.” … Lue lisää

Muuttuva kieli

Kynä, sakset ja äänestyslippu

Miten kieli muuttaa maailmaa ja muuttuva maailma kieltä? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa tutkitaan kieltä ja sanoja keinoina käyttää valtaa ja vaikuttaa.  Muunlajisia oomme kaikki, kaikki! ”Valpas kielenkäyttäjä karsii omasta kielenkäytöstään aasiksi tai rotaksi haukkumisen ja tunnistaa poliittiset pyrkimykset, joilla joitain ihmisiä parveutetaan loisiksi.” Vuonna 2019 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) lisäsi uudissanalistalleen sanat muunlajinen, toisenlajinen. Kielellä … Lue lisää

Arveluttavat ennakkoluulot

Ennakkoluulot

Luuletko olevasi avarakatseinen? Tutkimusten perusteella jokainen meistä näyttää ajattelevan jossain määrin ennakkoluuloisesti. Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa perehdytään tutkittuihin näkökulmiin ennakkoluuloista.  Mitä eroa on ennakkoluulolla ja järkevällä yleistyksellä? ”Ennakkoluuloisuuden takaa paljastuu laajempi ajattelun ilmiö, jossa ihmiset kiinnittävät yksinkertaistavasti ja automaattisesti huomiota siihen, mikä on voimakkaasti läsnä mielessä.” Yleistykset ovat välttämättömiä sujuvan kommunikaation kannalta. Ihmisryhmien kohdalla yleistyksistä … Lue lisää

Onko ulkonäöllä väliä?

Kukkia

Millaisia merkityksiä ulkonäölle annetaan ja mitä sillä tavoitellaan? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketin artikkeleissa tutkitaan ulkonäköön kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä moraalin, vanhemmuuden ja Kolumbian ulkonäköpaineiden näkökulmista. Miten ulkonäköä arvotetaan  ”Pidän ihmisen arvon typistämistä ulkonäköön moralistisena toimintana, jossa kyvyttömyys ulkonäkökriteerien täyttämiseen näyttäytyy moraalisesti ’vääränä’ ja antaa oikeuden sulkea kyseinen henkilö vaikutuspiirien ulkopuolelle.” Kauneus ja moraali kietoutuvat yhteen, kun … Lue lisää

Algoritmit

Ahdistavatko algoritmit? Arveluttaako automatisoitu päätöksenteko? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketti tarjoilee tutkittuja näkökulmia algoritmien maailmaan. Kohdennettu mainonta ”Kun algoritmi tietää, mitä ostat ensi viikolla, ja kun kohdennettu mainos saa sinut sen ostamaan, voidaan kysyä minne autonomisia valintoja tekevä yksilö oikein katosi.” Algoritmeista on tullut olennainen osa markkinataloutta kohdennetun mainonnan työkaluna. Aikoinaan markkinatalouden paremmuutta perusteltiin yksilön autonomialla. Mutta … Lue lisää

Mahdikkaat mainokset

Oletko joskus ollut mainoksen uhri? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa selvitetään, millä keinoin mainokset vetoavat meihin ja osallistuvat ympäröivän todellisuuden rakentamiseen ihannekuvia luomalla. Kielenkäyttö mainonnassa ”Käsityksemme siitä, mikä on ekologista ja kestävää, rakentuu mitä suurimmissa määrin juuri mainonnan pohjalta.” Mainonta ja sisältömarkkinointi tarjoavat kuluttajalle ihanteita ja luovat mielikuvia. Kun mainonta painottaa yksilöiden vastuuta kestävissä valinnoissa, varjoon jää … Lue lisää

Uskotko taikuuteen?

Ajattelitko taikauskon jääneen noitavainoihin? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa tutustutaan 1600-luvun noituuden lisäksi suomalais-karjalaisiin loitsuparannuksiin ja moderniin taikauskoon. Taikuus 1600-luvulla ”- – muiden vahingoittamiseen tähtäävä noituus laskettiin 1600-luvulla pahimpien rikosten joukkoon, ja siitä voitiin rangaista kuolemalla.” Vastoin yleistä mielikuvaa 1600-luvun taikuus oli useammin arkipäivän taikuutta kuin roviolla poltettavia noitia. Noituus oli kuitenkin vakavasti otettavaa toimintaa, sillä … Lue lisää

Salaliittoteoriat

Oletko havainnut salaliittomaista ajattelua lähipiirissäsi tai jopa itsessäsi? Todennäköisesti näin on, sillä salaliittoteoriat sekä salaliittomainen ajattelu ovat ihmiselle tavallista toimintaa. Lue Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketista, mitä tutkijat kirjoittavat salaliittoteorioista: Onko kyseessä… salaliitto? ”Mitään suurta suunnitelmaa sen enempää kohti pahaa kuin hyvääkään ei ole.” Arkikielessä salaliittoteoria tarkoittaa lähes poikkeuksetta jonkinlaista huuhaata, vaikka oikeitakin salaliittoja on historiassa … Lue lisää