Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Arveluttavat ennakkoluulot

Ennakkoluulot

Luuletko olevasi avarakatseinen? Tutkimusten perusteella jokainen meistä näyttää ajattelevan jossain määrin ennakkoluuloisesti. Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketissa perehdytään tutkittuihin näkökulmiin ennakkoluuloista. 

Mitä eroa on ennakkoluulolla ja järkevällä yleistyksellä?

”Ennakkoluuloisuuden takaa paljastuu laajempi ajattelun ilmiö, jossa ihmiset kiinnittävät yksinkertaistavasti ja automaattisesti huomiota siihen, mikä on voimakkaasti läsnä mielessä.”

Yleistykset ovat välttämättömiä sujuvan kommunikaation kannalta. Ihmisryhmien kohdalla yleistyksistä tekee ongelmallisia niiden olemuksellisuus, joka saa tietyn ominaisuuden näyttämään olennaiselta. 

Ville V. Kokko 2/2016

Usko ja ennakkoluulo – ovatko kristityt enemmän tai vähemmän rasisteja kuin muut?

”Meillä on vahva taipumus jakaa toiset ihmiset sisä- ja ulkoryhmiin, ’meihin’ ja ’heihin’.”

Millainen on kristinuskon yhteys ennakkoluuloihin? Uskonnollisella orientaatiolla ja kohteella näyttää olevan väliä. On myös tärkeä muistaa, että ennakkoluuloista ajattelua esiintyy ihan kaikilla.

Lari Launonen 17.6.2020

Logo Liikkeessä yli rajojen

Stereotypiat ja ennakkoluulot elävät vahvana maahanmuuttajien perehdytys- ja työyhteisöjen monikulttuurisuusoppaissa

”Ihmisestä ei voida tehdä automaattisesti päätelmiä sen perusteella, mistä hän on alun perin Suomeen tullut.”

Maahanmuuttajien perehdytys- ja työyhteisöjen monikulttuurisuusoppaat toistavat tietynlaista kuvaa suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuuden erilaisuudesta. Vaikka oppaiden tarkoitus on helpottaa työyhteisöjen kohtaamista, asettavat ne ryhmiä erilleen toisistaan. 

Mari Salo 29.11.2010