Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Arjen hiljainen vastarinta

Flowers

Voiko vastarinta olla arkista? Vastarinnan harjoittaminen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttaminen ei aina ole näkyvää tai suurieleistä. Itse asiassa moni haastaa yhteiskunnan normeja hiljaisesti tietoisilla arkisilla teoilla, jotka voidaan nähdä yhteiskunnallisena kritiikkinä. Tutustu Tutkitusti-lukemiston avulla arjen hiljaisen vastarinnan muotoihin:

Logo Ilmiö

Nuoret aikuiset vastustavat yhteiskunnan vaatimuksia arkipäiväisin keinoin

”Nuorten vastarintaa on mahdollista tulkita yhteiskunnallisena kritiikkinä ja sen voi nähdä osoittavan heidän yrittävän tulla kuulluiksi myös muulla tavalla kuin mukautumalla kansalaisuutta kapeasti määrittäviin normeihin.”

Kunnollisen kansalaisen muotti on normatiivinen ja kapea, johon jokainen nuori ei istu ongelmitta. Osa nuorista toteuttaa totutusta aikuistumisen mallista poikkeavia ratkaisuja ja vastustavat siten yhteiskunnan odotuksia arkipäivän vastarinnan keinoin.

Jenni Kallio ja Päivi Honkatukia 28.9.2022

Logo Versus

Nuorten vaihtoehtoliikunnan hiljaisen vastarinnan tilat

”Julkisessa tilassa harrastaminen ei ole ongelmatonta, sillä epätyypillinen liike epätyypillisissä paikoissa herättää muissa tilan käyttäjissä vähintäänkin kummastusta.”

Artikkelissa tarkastellaan nuorten vaihtoehtoliikuntaa, kuten skeittausta ja parkouria, hiljaisen vastarinnan muotona, jonka avulla haastetaan yhteiskunnan normeja julkisessa tilassa liikkumisesta. Vaihtoehtolajien harrastajat ottavat julkista tilaa haltuun mm. tilan luovan käytön ja muiden ihmisten kunnioituksen avulla. 

Anni Rannikko 21.5.2018

Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet

”Arkipäivän utopiat eivät suuntaudu ensi sijassa poliittisen vallan haltuunottoon, vaan uudenlaisten yhteiskunnallisten elämänmuotojen luomiseen arjessa yhteistoiminnassa muiden kanssa.”

Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet (POLIMA) -tutkimushanke tutkii arkipäivän utopioita ja poliittista mielikuvitusta hakeutuen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien toteutuksien pariin. Vaikka poliittinen osallistuminen onkin eriarvoistunut ja moni katsoo liberaalin demokratian olevan kriisissä, vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen luo vastapainoa välillä toivottomuutta ruokkivalle keskustelulle.

Suvi Salmenniemi, Pilvi Porkola ja Hanna Ylöstalo 19.4.2021