Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Algoritmit

Ahdistavatko algoritmit? Arveluttaako automatisoitu päätöksenteko? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketti tarjoilee tutkittuja näkökulmia algoritmien maailmaan.

Kohdennettu mainonta

”Kun algoritmi tietää, mitä ostat ensi viikolla, ja kun kohdennettu mainos saa sinut sen ostamaan, voidaan kysyä minne autonomisia valintoja tekevä yksilö oikein katosi.”

Algoritmeista on tullut olennainen osa markkinataloutta kohdennetun mainonnan työkaluna. Aikoinaan markkinatalouden paremmuutta perusteltiin yksilön autonomialla. Mutta tuottavatko algoritmit edelleen tätä vapautta?

Juuso Koponen 17.3.2018

Logo Ilmiö

Algoritmit ja yhteiskunta

”- – algoritmit eivät ole enää vain tekninen, vaan yhä enemmän kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilmiö – ja siten myös yhteiskuntatieteen reviirillä.”

Algoritmit eivät ole vain tekniikkaa, vaan niillä on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ne ovat ennemminkin ajankohtainen kulttuurinen ilmiö, josta on muodostunut välttämätön osa arkeamme. 

Laura Savolainen 7.12.2021

Algoritmit, rekrytointi ja yhdenvertaisuus

”Algoritmit itsessään eivät siis syrji, mutta jos esimerkiksi koneoppivien algoritmien käyttämä opetusdata on vinoutunutta tai epäedustavaa, voi lopputulos olla syrjivä.”

Algoritmit helpottavat rekrytointia ja automatisoitu päätöksenteko voi luoda illuusion objektiivisuudesta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että myös algoritmit voivat sisältää syrjiviä vinoumia, jotka pahimmassa tapauksessa siirtyvät rekrytoinnin kautta työelämään.

Heidi Lehtovaara ja Sami Koivunen 21.2.2022