Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Äänestäminen

Aiotko äänestää? Vaikuttamisen monet muodot -sarja jatkuu äänestämisen merkeissä. Tutkitusti-lukemistossa tarkastellaan mm. Suomen eduskuntavaalien vaalitapaa ja nuorten äänestämistä. 

”Suomalaisen vaalitavan omintakeisuus piilee siinä, että puoluetta äänestetään epäsuorasti ehdokasvalinnan kautta.”

Artikkeli tarjoaa pikakurssin D’Hondtin sääntöön eli laskutapaan, joka määrää puolueiden paikkamäärät eduskunnassa. Suomalaisessa vaalijärjestelmässä yhdisyvät sekä yksittäisen ehdokkaan äänestäminen että puoluevaalit. 

Juho Ylisalo 31.3.2021

Logo Liikkeessä yli rajojen

”Ei siis riitä, että vähemmistöt ovat edustettuina vain vaalien ehdokaslistoilla, vaan heidän äänensä tulisi kuulua myös puolueiden sisällä.”

Artikkelissa nostetaan esiin puolueiden tärkeä rooli ehdokasasettelussaan, jotta myös erilaiset vähemmistöt tulevat edustetuiksi. Kirjoittaja pohtii, onko maahanmuuttaneiden alhainen äänestysprosentti yhteydessä maahanmuuttajataustaisten edustajien vähyyteen Suomessa.

Josefina Sipinen, 8.3.2023

Logo Alusta

”Nuorille tyypillinen käsitys osallistumisesta on äänestämistä ja institutionaalista vallankäyttöä laajempi.”

Politiikan tutkijat Tiina Rättilä ja Jarmo Rinne pohtivat haastattelussa nuorten poliittista osallistumista. Tutkijat esittävät, että nuorten tapa osallistua yhteiskunnassa on perinteisiä keinoja laajempi. 

Tiina Heikkilä 31.1.2018